menneske.org - work hard. play hard.
Business dev | Social tech | Open Data | UX IxD IA | Collaboration | Innovation | Chocolate | Entrepreneurship | Information Security

Blogging in Norwegian / Blogging på Norsk

Gol stave church in NorwayTo better facilitate meaningful writing and discussion about Norwegian matters and Norwegian national news I have now created a category for Norwegian content on this blog. Most entries will still be written in English, but you should in the future expect a few norwegian entries in between on matters that are mostly relevant for Norwegian-speakers.

Norwegian:
For å tilrettelegge bedre for innlegg og diskusjon rundt Norske emner og nyheter har jeg opprettet en kategori for norsk innhold her på bloggen. De fleste innlegg vil fortsatt skrives på engelsk, men innimellom vil det kunne dukke opp innlegg på norsk om temaer som primært er interessante for nordmenn.


TrackBack to this post!

TrackBack URL: http://mt.menneske.org/mt-tb.cgi/159


Leave a comment